Verslo teisė

Konsultuojame juridinių asmenų ir filialų steigimo, pirkimo-pardavimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimais, rengiame su tuo susijusius dokumentus ir sutartis. Paruošiame įmonės vidaus tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus, visiškos materialinės atsakomybės sutartis ir kitus dokumentus. Konsultuojame akcijų perleidimo klausimais, atstovaujame teismuose. Išieškome skolas. Su juridiniu asmeniu sudarę nuolatinių teisinių paslaugų tiekimo sutartį, tieksime visas teisines paslaugas, atliksime visas įmonės teisininko funkcijas.

Žiūrėti visas paslaugas…