Advokato paslaugos

Advokatas konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais, atstovauja jų interesus teisminiuose procesuose baudžiamosiose, civilinėse bei administracinėse bylose. Ruošia sutartis, ieškinius, apeliacinius ir kasacinius skundus, atstovauja visų instancijų teismuose bei teismų sprendimų vykdymo procese.


Baudžiamoji teisė

Ikiteisminio tyrimo ir bylos teisminio nagrinėjimo metu giname įtariamuosius, kaltinamuosius… Skaityti daugiau…

Atstovaujame nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams baudžiamosiose bylose, priteisiant bei išieškant nusikaltimu padarytą žalą. Giname ir atstovaujame asmenis privataus kaltinimo bylose.

 

 

Civilinė teisė

Tarpininkaujame ieškant alternatyvių ginčų išsprendimo būdų, organizuojame sutaikinimo procedūras, … Skaityti daugiau…

įskaitant neteisminę mediaciją. Teikiame teisines paslaugas dėl sutarčių ir sandorių ginčijimo, asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais, juridinių faktų nustatymo, nuosavybės įgijimo įgyjamąja senatimi, bendraturčių ginčų dėl bendros nuosavybės, savininko teisių gynimo išreikalaujant daiktą iš svetimo valdymo ir kt.

 

 

Vaiko ir šeimos teisė

Konsultuojame, ruošiame procesinius dokumentus bei atstovaujame skyrybų, turto padalinimo … Skaityti daugiau…

bylose, sprendžiant ginčus dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo, tėvystės nustatymo ar nuginčijimo ir kt.

 

 

Paveldėjimo teisė

Termino palikimui priimti atnaujinimas, juridinių faktų dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu … Skaityti daugiau…

nustatymas, testamentų bei paveldėjimo teisės liudijimų ginčijimas, taikos sutarčių tarp įpėdinių sudarymas ir kt. Teikiame konsultacijas visais turto paveldėjimo klausimais, ruošiame procesinius dokumentus, giname pažeistas teises teismuose.

 

 

Verslo teisė

Konsultuojame juridinių asmenų ir filialų steigimo, pirkimo-pardavimo, restruktūrizavimo, … Skaityti daugiau…

reorganizavimo ir likvidavimo klausimais, rengiame su tuo susijusius dokumentus ir sutartis. Paruošiame įmonės vidaus tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus, visiškos materialinės atsakomybės sutartis ir kitus dokumentus. Konsultuojame akcijų perleidimo klausimais, atstovaujame teismuose. Išieškome skolas. Su juridiniu asmeniu sudarę nuolatinių teisinių paslaugų tiekimo sutartį, tieksime visas teisines paslaugas, atliksime visas įmonės teisininko funkcijas.

 

 

Darbo teisė

Konsultuojame ir atstovaujame teismuose dėl atleidimo iš darbo, drausminių nuobaudų … Skaityti daugiau…

panaikinimo, darbo sąlygų pakeitimo, žalos atlyginimo ir kt.  

 

 

Fizinių asmenų bankrotas

Teikiame konsultacijas fizinių asmenų bankroto klausimais, glaudžiai bendradarbiaujame su … Skaityti daugiau…

bankroto administratoriais. Ruošiame procesinius dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, atstovaujame teismuose. 

 

 

Administracinė teisė

Konsultuojame, ruošiame procesinius dokumentus ir atstovaujame administracinių teisės … Skaityti daugiau…

pažeidimų  bylose, administraciniuose ginčuose su valstybės ir savivaldos institucijomis.